079 - 323 97 61 Mijn JUST Offerte aanvragen

Tarieven JUST Notarissen: Laagste notariskosten van Nederland

De hoogte van notaristarieven ligt niet wettelijk vast, hierdoor verschillen de prijzen per notaris. JUST Notarissen is het goedkoopste notariskantoor in Nederland. Wij werken met all-in prijzen, inclusief alle bijkomende kosten zoals kadasterkosten, recherchekosten, inschrijving Centraal Testamenten Register en de BTW.

Wij voorkomen graag verwarring

Uit ervaring is gebleken dat veel offerte aanvragen niet correct zijn aangevraagd. Dit lijdt vaak tot misverstanden en ontevredenheid over de doorbelaste noodzakelijke extra werkzaamheden. Om dit te voorkomen zal JUST Notarissen vanaf heden de ingekomen stukken beoordelen en vergelijken met de door u ontvangen offerte. Mocht blijken dat er meer werkzaamheden noodzakelijk zijn die vooraf niet bekend waren zullen wij dit melden en u een nieuwe offerte doen toekomen.

Onze tarieven zijn gebaseerd op KIK-tarief en één over te dragen perceel.

Wanneer u na aanlevering en beoordeling van alle documentatie, binnen 2 weken wenst te passeren zullen wij spoedkosten ad € 250,- inclusief btw hanteren.

 
Leveringsakte (op basis van KIK-tarief) 534 euro
Leverings- en hypotheekakte (op basis van KIK-tarief) 905 euro
Hypotheekakte (op basis van KIK-tarief) 540 euro 
Oversluiten hypotheek (op basis van KIK-tarief) 625 euro
Koopovereenkomst opstellen 650 euro
Verdeling (van één woning) (op basis van KIK-tarief) 749 euro
Verdeling (van één woning) + hypotheek (op basis van KIK-tarief) 1.255 euro
Verdeling (van één woning) + oversluiten hypotheek (op basis van KIK-tarief) 1.340 euro
Kosten verkopende partij  
Kosten bevragen registers (per persoon) 40 euro
De royementskosten voor de verkopende partij, per door te halen hypotheek  200 euro
Betalingsverkeer 10 euro
Niet regulier registergoed  
Afkoop canon 790 euro
Akte van ruiling v.a. 790 euro
Akte van verjaring v.a. 650 euro
Heruitgifte erpacht met hypotheek v.a. 650 euro
Heruitgifte erfpacht per appartement 440 euro
Levering bloot eigendom v.a. 545 euro
Levering perceel grond of snippergroen 739 euro
Levering bedrijfs/kantoorruimte 700 euro
Recht van opstal 1510 euro
Vestigen erfdienstbaarheid 860 euro
Schenking woning 699 euro
Opheffen splitsing v.a. 580 euro
Akte van splitsing v.a. 1500 euro
Akte wijziging splitsing v.a. 1600 euro
Akte wijziging reglement van splitsing v.a. 1400 euro
   
Eventuele tariefwijzigingen van het kadaster/derden voorbehouden.
* Negatieve rente van 0,5% op jaarbasis is van toepassing;
 
Testament 1 persoon 446 euro
Testament 2 personen 787 euro
Testament 1 persoon en levenstestament 1 persoon 831 euro
Testament 2 personen en levenstestament 2 personen 1.367 euro
Levenstestament 1 persoon 385 euro
Levenstestament 2 personen 580 euro
Herroeping testament 1 persoon 220 euro
Herroeping testament 2 personen 335 euro
Verklaring van erfrecht* 496 euro
Samenlevingsovereenkomst v.a. 320 euro
Samenlevingsovereenkomst en 2 testamenten v.a. 890 euro
Schenking op papier (2 schenkers)** 330 euro
Partnerschapsvoorwaarden  766 euro
Partnerschapsvoorwaarden staande partnerschap v.a. 1.595 euro 
Partnerschapsvoorwaarden en 2 testamenten 1.553 euro
Ontbinding geregistreerd partnerschap  715 euro 
Huwelijkse voorwaarden  766 euro
Huwelijkse voorwaarden staande huwelijk v.a. 1.595 euro 
Huwelijkse voorwaarden en 2 testamenten 1.553 euro
Wijzigen huwelijksevoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden 766 euro  
   
*Vermeld tarief is inclusief drie erfgenamen en exclusief kosten van derden.  
**Voor schenkingen die nog dit jaar moeten plaatsvinden geldt een ander tarief.  
De tarieven zijn gebaseerd op gelijkluidende testamenten en / of levenstestamenten  
Eventuele tariefwijzigingen van het CTR, CLTR, huwelijksgoederenregister en het boedelregister voorbehouden.  
Na afloop van de bespreking wordt een definitieve kostenopgave gegeven. Indien u alsdan besluit de opdracht niet te verstrekken zullen er geen kosten in rekening worden gebracht voor de gevoerde bespreking.   
Oprichting B.V. 675 euro
Oprichting B.V. met inbreng onderneming 1529,40 euro
Oprichting stichting 825 euro
Oprichting vereniging 825 euro
Oprichting holding structuur 1369,90 euro
Oprichting holding structuur met inbreng onderneming 3063,90 euro
Aandelenoverdracht B.V. 1523,70 euro
Statutenwijziging 675 euro
   
Kosten van derden:  
Kosten voor de wettelijk verplichte persoonsonderzoeken; deze kosten bedragen € 30,- inclusief BTW per persoon en per rechtspersoon.
Uittreksel UBO register € 2,55 inclusief BTW.  
Uittreksel handelsregister € 8,45 inclusief BTW.  
Notariële volmacht 1 persoon* 235 euro
Notariële volmacht 2 personen* 255 euro 
Passeerdatum verplaatsen 100 euro
Per af te lossen krediet 60 euro
Legalisatie handtekening** Vanaf 50 euro
Kosten ECH*** 12,44 euro
Spoedkosten 250 euro
Spoedkosten verdeling 250 euro
   
Eventuele tariefwijzigingen van het kadaster/derden voorbehouden.  
* Dit tarief is van toepassing wanneer de volmacht bedoeld is om één of meer akten van JUST Notarissen te ondertekenen. Deze volmacht is geen levenstestament.
** Documenten legaliseren wij alleen na beoordeling.
*** ECH verzorgt de berichtenuitwisseling tussen hypothecair financier en notariskantoren voor het passeren en aflossen van hypotheken.

‘Verkoper géén kosten doorhaling 1e hypotheekrecht en volmacht bij aanlevering koopcontract nieuwe woning!’

Wat is het KIK-tarief?

Het KIK-tarief (Keten Integratie Kadaster) is van toepassing indien er gebruik gemaakt wordt van het geautomatiseerde verwerkingssysteem van het Kadaster. Niet alle banken maken gebruik van dit systeem. 

Geautomatiseerd verwerkingssysteem

Voor wat betreft de levering geldt dat het niet mogelijk is om gebruik te maken van het geautomatiseerde verwerkingssysteem in (onder andere) de volgende gevallen:

  • één van de eigenaren tekent per volmacht;
  • één van de eigenaren tekent in verschillende hoedanigheden;
  • één van de partijen heeft een buitenlands adres;
  • het pand staat niet op naam van de verkopers;
  • er is sprake van een executeur of bewindvoerder;
  • er is sprake van een gedeeltelijk perceel;
  • bij een indicatie "geheim", blijkend uit een uittreksel van de basisregistratie personen;
  • er is sprake van beperkte rechten zoals een opstalrecht nutsvoorzieningen in combinatie met een Belemmeringenwet Privaatrecht (oud BW);

Voor wat betreft de hypotheekakte geldt dat het niet mogelijk is om gebruik te maken van het geautomatiseerde verwerkingssysteem, indien de geldgever (bank) geen gebruik maakt van een KIK-model (dit kan per geldgever verschillen).

In bovenstaande gevallen rekent het Kadaster 165 euro aan inschrijvingskosten in plaats van 94,50 euro zodat het tarief 70,50 euro per akte hoger wordt. De notaris en cliënt hebben geen invloed op welk tarief wordt gerekend.

Vraag een offerte aan Vraag een adviesgesprek aan

Stel uw vraag aan JUST Notarissen

Aanhef *

Direct contact

Met onze notarieel juristen en notarissen zijn we het goedkoopste notariskantoor van Nederland. Waar mogen wij u mee helpen?

079 - 323 97 61Offerte aanvragen

Het goedkoopste notariskantoor van Nederland
079 - 323 97 61 Contact
WhatsApp ons