079 - 323 97 61 Offerte aanvragen Mijn JUST

Tarieven JUST Notarissen: Laagste notariskosten van Nederland

De hoogte van notaristarieven ligt niet wettelijk vast, hierdoor verschillen de prijzen per notaris. JUST Notarissen is het goedkoopste notariskantoor in Nederland. Wij werken met all-in prijzen, inclusief alle bijkomende kosten zoals kadasterkosten, recherchekosten, inschrijving Centraal Testamenten Register en de BTW.

Leverings- en hypotheekakte (op basis van KIK-tarief) 798 euro
Leverings- en hypotheekakte Bollenstreek, Zoetermeer, Benthuizen, Westland en het Groene Hart. (op basis van KIK-tarief) 755 euro
Hypotheekakte (op basis van KIK-tarief) 477 euro 
Oversluiten hypotheek (op basis van KIK-tarief) 552 euro
Leveringsakte (op basis van KIK-tarief) 477 euro
Koopovereenkomst opstellen       249 euro
Inschrijven koopovereenkomst in openbare registers 210 euro
Verdeling (van 1 woning) 670 euro
Verdeling (van 1 woning) + oversluiten hypotheek 1.070 euro
Spoedkosten verdeling (binnen twee weken concept) 150 euro  
Spoedkosten leveringsakte (binnen twee weken passeren) 100 euro
Kosten verkopende partij  
Kosten bevragen registers 30,25 euro
De royementskosten voor de verkopende partij, per door te halen hypotheek  200 euro
Eventuele tariefwijzigingen van het kadaster voorbehouden.  
Onze tarieven zijn gebaseerd op KIK-tarief en één over te dragen perceel.  
Testament 1 persoon 209 euro
Testament 2 personen** 359 euro
Levenstestament 1 persoon 259 euro
Levenstestament 2 personen 518 euro
1 testament + 1 levenstestament 468 euro
2 testamenten + 2 levenstestamenten** 839 euro
Herroeping testament 1 persoon 160 euro
Herroeping testament 2 personen 270 euro
Voogdijbenoeming 1 persoon 120 euro
Voogdijbenoeming 2 personen 190 euro
Verklaring van erfrecht*** 309 euro
Samenlevingscontract    259 euro
Schenkingsakte**** 260 euro
Partnerschapsvoorwaarden vóór het partnerschap 522 euro
Partnerschapsvoorwaarden na het partnerschap v.a. 1.503 euro 
Huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk 522 euro
Huwelijkse voorwaarden na het huwelijk v.a. 1.503 euro 
**Meerprijs: indien het niet-gelijkluidende testamenten betreft. 59 euro
***Prijs is inclusief drie erfgenamen. Iedere extra erfgenaam/executeur 40 euro
****Meerprijs: indien het een schenking op papier betreft (schuldigerkenning), dit in verband met de inschrijving hiervan in het Centraal Testamenten Register (per schenker).  
Eventuele tariefwijzigingen van het CTR, CLTR, huwelijksgoederenregister en het boedelregister voorbehouden.  
Notariële volmacht 235 euro
Koopovereenkomst 249 euro
Legalisatie handtekening 50 euro
Eventuele tariefwijzigingen van het kadaster voorbehouden.  
Samenlevingsovereenkomst + 2 testamenten** 580 euro
Huwelijkse voorwaarden + 2 testamenten** 818 euro
Levering en hypotheek (op basis van KIK-tarief) in combinatie met:           
Samenlevingsovereenkomst       989 euro
Samenlevingsovereenkomst + 2 testamenten**               1.330 euro
**Meerprijs: indien het niet-gelijkluidende testamenten betreft. 59 euro
   
Eventuele tariefwijzigingen van het kadaster voorbehouden.  

‘Verkoper géén kosten doorhaling 1e hypotheekrecht en volmacht bij aanlevering koopcontract nieuwe woning!’

Wat is het KIK-tarief?

Het KIK-tarief is van toepassing indien er gebruik gemaakt wordt van het geautomatiseerde verwerkingssysteem van het Kadaster. Niet alle banken maken gebruik van dit systeem. Indien uw bank hier geen gebruik van maakt, bedragen de inschrijvingskosten 137,50 euro in plaats van 78,50 euro, zodat het tarief 59 euro per akte hoger wordt.

Geautomatiseerd verwerkingssysteem

Voor wat betreft de levering geldt dat het niet mogelijk is om gebruik te maken van het geautomatiseerde verwerkingssysteem in (onder andere) de volgende gevallen:

  • één van de eigenaren tekent per volmacht;
  • één van de eigenaren tekent in verschillende hoedanigheden;
  • het pand staat niet op naam van de verkopers;
  • er is sprake van een executeur of bewindvoerder;
  • er is sprake van een gedeeltelijk perceel;
  • één van de partijen legitimeert zich met een buitenlands legitimatiebewijs;
  • bij een indicatie "geheim", blijkend uit een uittreksel van de basisregistratie personen;
  • er is sprake van beperkte rechten zoals een opstalrecht nutsvoorzieningen in combinatie met een Belemmeringenwet Privaatrecht (oud BW);

In deze gevallen rekent het Kadaster ook 137,50 euro aan inschrijvingskosten, zodat het tarief 59 euro per akte hoger wordt.

Vraag een offerte aan Vraag een adviesgesprek aan

Stel uw vraag aan JUST Notarissen

Aanhef *

Direct contact

Met onze notarieel juristen en notarissen zijn we het goedkoopste notariskantoor van Nederland. Waar mogen wij u mee helpen?

079 - 323 97 61Offerte aanvragen

Het goedkoopste notariskantoor van Nederland
079 - 323 97 61 Contact