079 - 323 97 61 Offerte aanvragen Mijn JUST

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Hoe zit het ook al weer?

Uw huis verkocht? Of net een nieuw huis gekocht? Gefeliciteerd! Nu hoeft het huis alleen nog maar aan de koper te worden geleverd. Voor deze levering schakelt u een notaris in, die de levering voor u verzorgt. Leent u voor de aankoop ook geld van de bank? Dan zal de notaris ook de hypotheekakte voor u verzorgen. In de leveringsakte, ook wel een eigendomsakte of overdrachtsakte genoemd, staan alle gemaakte afspraken en bijzondere bepalingen die op een huis kunnen rusten. Koper en verkoper tekenen deze akte in aanwezigheid van de notaris. Dit tekenen noemt men het 'passeren' van de akte. Koopt u een nieuwbouwwoning? Dan gaan veel dingen nét iets anders dan bij de koop van een bestaande woning. 

WWFT

Op 25 juli 2018 is de herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van kracht geworden en is de WWFT verscherpt. Door de invoering van deze wet zijn alle notarissen verplicht om een cliëntenonderzoek en een onderzoek naar de herkomst van gelden te verrichten. Ook heeft de notaris een meldingsplicht wanneer er een vermoeden is van witwassen of het financieren van terrorisme. Deze verplichting geldt voor alle zaken waarbij een onroerend goed betrokken is.

Cliëntenonderzoek

Cliënten die de notaris vragen diensten te verlenen, moeten zich bij de notaris identificeren. Ook moet van de uiteindelijk belanghebbende van rechtspersonen zoals een vereniging, stichting of B.V. de identiteit kunnen worden vastgesteld. Van alle betrokkenen zal ook beoordeeld moeten worden of deze als Politiek Prominent Persoon wordt gekwalificeerd.

Herkomst gelden onderzoek

Als een cliënt geld op een rekening van de notaris stort, is de notaris verplicht om na te gaan waar dit geld vandaan komt. De cliënt mag bewijzen dat het geld niet afkomstig is van criminele activiteiten. Daarnaast is het zo dat wij als notaris sinds 1 mei 2019 geen bedragen meer boven de € 2.500 in contanten mogen aannemen.

Melding

Zodra de notaris het vermoeden heeft dat een transactie ongebruikelijk  is of te maken zou kunnen hebben met witwaspraktijken of financiering van terrorisme, moet dit worden gemeld bij het meldpunt ongebruikelijke transacties (FIU-Nederland). De notaris beoordeelt zelf of er sprake is van een verdachte situatie. Hij of zij hoeft zijn cliënt hiervan niet op de hoogte te brengen.

Wat wordt van u gevraagd?

Kopers die eigen middelen (bijvoorbeeld spaargeld) gebruiken voor de aankoop,  moeten kunnen aantonen hoe ze aan het geld zijn gekomen. Is sprake van een schenking door ouders? Dan zal aangetoond moeten worden dat er daadwerkelijk sprake is van een schenking en de ouders zullen de herkomst van het geschonken bedrag aan moeten tonen. Daarnaast doet een rechtspersoon er verstandig aan om zaken op orde te hebben in het handelsregister (denk aaninschrijving van de juiste bestuurders en gevolmachtigden) en bij transacties gebruik te maken van een eigen betaalrekening. De levering van het huis zal niet plaatsvinden als naar de mening van de notaris  zaken niet op orde zijn. Als u over uw transactie twijfelt , dan kunt u dit met (een medewerker van) de notaris vrij bespreken. Indien nodig, zal de notaris passende maatregelen nemen.

JUST Notarissen hanteert voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus

Meer informatie

Het goedkoopste notariskantoor van Nederland
079 - 323 97 61 Contact