079 - 323 97 61 Offerte aanvragen Mijn JUST

Wat valt er onder de nota van afrekening?

JUST Notarissen geeft antwoord

Wat betaal ik bij de ‘Verrekening zakelijke lasten’? 

Verrekening zakelijke lasten heeft te maken met de belastingen die u moet betalen voor bijvoorbeeld onderhoud van riolering en dijken. Dit kopje op de nota bevat alle gemeentelijke belastingen en de waterschapslasten/hoogheemreedschapslasten. Echter wordt hier uitsluitend door ons het eigenarengedeelte verrekend. 
Bij gemeentelijke belastingen wordt de onroerende zaakbelasting bedoeld. In sommige gemeentes valt ook de rioolheffing onder dit kopje. Let wel: als uw gemeente de rioolheffing bij de gebruiker heft, kunnen we deze niet verrekenen op deze nota. Ook van de waterschapslasten/hoogheemreedschapslasten is slechts een deel voor de eigenaar. 

Wat betekenen de bedragen onder ‘Aflossing geldlening’? 

Onder dit kopje vindt u de aflossing van uw hypotheek die nog moet worden voldaan. Deze moet bij de verkoop van uw woning worden afgelost. Wij hebben een aflosnota opgevraagd per de datum van overdracht. Op deze dag kunnen wij het geld echter nog niet overmaken. Na het passeren van de akte, wordt deze aangeboden bij het Kadaster. Nadat de akte volledig is verwerkt bij het Kadaster en alles goed is ingeschreven, kunnen wij de gelden overmaken. Dit is twee werkdagen na het passeren van de akte. Voor deze extra dagen wil de bank rente ontvangen. Vandaar dat onder het bedrag van de aflossing nog een aantal dagen 'dagrente' staat. De dagrente is geen boete, maar de normale maandelijkse rente, opgeknipt in dagen. 

Wat wordt bedoeld met ‘Kosten Vereniging van Eigenaren’? 

Onder dit kopje worden de overige kosten van de Vereniging van Eigenaars verrekend. Hieronder vallen bijvoorbeeld de mutatiekosten, dit zijn de kosten voor de administrateur om de gegevens van de verkopers te wijzigen in de gegevens van de kopers. De mutatiekosten zijn goedgekeurd door de Vergadering van de Vereniging van Eigenaren (VVE) en kunnen alleen daar worden aangepast. Eventuele betaalachterstanden van stook- en servicekosten door verkopers worden door de administrateur aan de notaris opgegeven om te innen, zodat de nieuwe kopers niet met betaalachterstanden van verkopers te maken krijgen. Als blijkt dat u niet bij hoeft te betalen, of dat u een lager bedrag bij moet betalen, ontvangt u het restant terug van de VVE zelf. 

Wat zijn de ‘Kosten aflossing en doorhaling’? 

Dit zijn de kosten die ons kantoor rekent voor het uitschrijven van uw hypotheek uit het Kadaster. Uw hypotheek dient namelijk in een aparte akte doorgehaald (geroyeerd) te worden. Inbegrepen in dit tarief is het contact met de bank voor het verkrijgen van de aflosnota en royementsvolmacht, het opstellen van de royementsakte en het passeren van de royementsakte. Het gebeurt wel dat een hypotheek reeds is afgelost, maar dat de inschrijving bij het Kadaster niet door een notaris is doorgehaald. 

Wat houden de ‘Overige notariële kosten’ in? 

Ondanks dat over de levering is afgesproken dat deze 'kosten koper' is, worden toch enkele kosten bij verkopers in rekening gebracht. Deze kosten zijn opgenomen onder dit kopje. Ons kantoor brengt in ieder geval de kosten voor het bevragen van de persoonsregisters in rekening, omdat wij moeten controleren of u persoonlijk beschikkingsbevoegd bent.

Offerte aanvragen Maak een afspraak

Stel uw vraag aan JUST Notarissen

Aanhef *

Direct contact

Met onze notarieel juristen en notarissen zijn we het goedkoopste notariskantoor van Nederland. Waar mogen wij u mee helpen?

079 - 323 97 61Offerte aanvragen

Verhuisbericht + Corona-protocol

Per 16 maart 2020 is JUST Notarissen verhuisd naar een nieuw kantoorpand. Wij ontvangen u graag aan de Albert Einsteinlaan 50 te Zoetermeer.

Tevens hebben we in het kader van het Corona-virus maatregelen getroffen die uw ervaring aan ons kantoor beïnvloeden.

Bekijk ons Corona-protocol

Het goedkoopste notariskantoor van Nederland
079 - 323 97 61 Contact