079 - 323 97 61 Offerte aanvragen Mijn JUST

Publicatietermijn jaarrekening verkort tot 12 maanden

Tot 1 november 2015 was de uiterste termijn voor publicatie van de jaarrekening 13 maanden na afloop van het boekjaar. De Uitvoeringswet verkort deze termijn. Met ingang van 1 november 2015 bepaalt de wet dat de jaarrekening uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar is gepubliceerd, dus uiterlijk op 31 december van het jaar volgende op het boekjaar (als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar).

Termijn opmaken en vaststellen jaarrekening

Omdat de termijn voor publicatie wordt verkort wordt ook de termijn voor het opmaken en vaststellen van de jaarrekening verkort.

Termijn uitstel voor het opmaken

De termijn voor uitstel voor het opmaken van de jaarrekening wordt met een maand verkort. Voor de besloten en naamloze vennootschap wordt deze termijn maximaal vijf maanden en voor de andere rechtspersonen maximaal vier maanden.

Jaarrekeningplichten

De wet kent na implementatie vier categorieën ondernemingen; groot, middelgroot, klein en micro onderneming. De jaarrekeningplichten van een rechtspersoon worden in belangrijke mate bepaald door haar grootte.

Micro-ondernemingen

Hoewel het overgrote gedeelte van de Nederlandse rechtspersonen als micro-onderneming zal kwalificeren, is de impact daarvan beperkt. Het gaat hier overigens maar om een beperkt aantal aanvullende vrijstellingen. Zo zijn de balans en de winst- en verliesrekening verder vereenvoudigd en mag een toelichting volledig achterwege blijven.

Geen verplichte opgave aandelen

Daarnaast hoeven kleine rechtspersonen en micro ondernemingen niet langer de lijst van kapitaalbelangen van twintig procent of meer op te nemen. Kleine rechtspersonen en micro ondernemingen zijn niet langer verplicht om een opgave te doen van het aantal door de rechtspersoon gehouden eigen aandelen.

Middelgrote en grote rechtsperssoon

Het jaarverslag is verplicht voor de middelgrote en grote rechtspersoon en krijgt wettelijk de term ‘bestuursverslag'.

Maak een afspraak

Wilt u meer weten over de veranderingen? Bel 079 - 323 97 61 voor het maken van een afspraak.

Vraag direct een adviesgesprek aan

Stel uw vraag aan JUST Notarissen

Aanhef *

Direct contact

Met onze notarieel juristen en notarissen zijn we het goedkoopste notariskantoor van Nederland. Waar mogen wij u mee helpen?

079 - 323 97 61Offerte aanvragen

Verhuisbericht + Corona-protocol

Per 16 maart 2020 is JUST Notarissen verhuisd naar een nieuw kantoorpand. Wij ontvangen u graag aan de Albert Einsteinlaan 50 te Zoetermeer.

Tevens hebben we in het kader van het Corona-virus maatregelen getroffen die uw ervaring aan ons kantoor beïnvloeden.

Bekijk ons Corona-protocol

Het goedkoopste notariskantoor van Nederland
079 - 323 97 61 Contact