079 - 323 97 61 Offerte aanvragen Mijn JUST

Waarom vraagt de notaris om de aanslagen van de gemeentelijke belastingen en waterschapslasten?

JUST Notarissen geeft antwoord

Ieder jaar moet de eigenaar van een registergoed betalingen doen die rechtstreeks betrekking hebben op het huis, zoals de onroerende zaakbelasting, de waterschapslasten en het rioolrecht.

De aanslagen van deze heffingen worden betaald door degene die op 1 januari eigenaar van het desbetreffende registergoed is. Dat houdt in dat als het registergoed wordt overgedragen in de loop van het jaar, de verkoper eigenlijk de belastingen voor de koper heeft betaald.

Kosten koper

Daarom zal de notaris deze kosten conform de getekende koopovereenkomst, voor zover ze betrekking hebben op de periode na de overdracht, bij de koper in rekening brengen. De verkoper krijgt daardoor een gedeelte van de door hem te veel betaalde belastingen terug.
Dit kunnen wij alleen doen indien wij de aanslagen van de gemeentelijke belastingen en waterschapslasten van u ontvangen.

Verrekening eigenaarslasten

Voor de volledigheid willen wij u erop wijzen dat alleen de eigenaarslasten worden verrekend. De gebruikerslasten hangen niet samen met de eigendom van de woning en worden dus niet via de notaris verrekend.

Vraag een offerte aan Vraag een adviesgesprek aan

Stel uw vraag aan JUST Notarissen

Aanhef *

Direct contact

Met onze notarieel juristen en notarissen zijn we het goedkoopste notariskantoor van Nederland. Waar mogen wij u mee helpen?

079 - 323 97 61Offerte aanvragen

Het goedkoopste notariskantoor van Nederland
079 - 323 97 61 Contact