079 - 323 97 61 Offerte aanvragen Mijn JUST

Werkwijze aktes vastgoedrecht

Een huis kopen

Als u gebruik wilt maken van onze diensten, kunt u de naam van ons kantoor doorgeven aan de verkopend makelaar. De verkopend makelaar zal de koopovereenkomst dan naar ons toe sturen, zodat wij het dossier in behandeling kunnen nemen.

Als de koopovereenkomst bij ons binnen is

Zodra wij de koopovereenkomst (het stuk dat u bij de makelaar getekend hebt) hebben ontvangen, beginnen wij met onze werkzaamheden. Wij gaan controleren of de verkoper inderdaad eigenaar van de woning is (bij het Kadaster), of geen van de kopers of verkopers failliet is of onder curatele staat (bij het insolventie- en bij het curateleregister) en welke hypotheken op het pand rusten.

Daarna gaan we alle overige gegevens verzamelen. Dit betreft onder meer:

  • de aflosnota (als de verkoper een hypotheek heeft);
  • de opgave van de Vereniging van Eigenaars (als er sprake is van een appartementsrecht);
  • de aanslagen van de zakelijke lasten (deze vragen we op bij verkoper als we deze niet samen met de koopovereenkomst ontvangen);
  • legitimatiebewijzen van partijen (deze vragen we op bij verkoper en koper als we deze niet samen met de koopovereenkomst ontvangen).

Een week voor de overdracht

Doorgaans hebben wij ongeveer een week voor de overdracht (de dag waarop u een afspraak hebt bij de notaris en waarop de eigendom en de sleutels zullen worden overgedragen) alle stukken compleet. Wij gaan dan de akte van levering opstellen en sturen u deze ook ongeveer een week voor de overdracht toe.

Nota van afrekening

Daarbij wordt ook de nota van afrekening verzonden, voor zover wij de gegevens hiervoor hebben ontvangen. Het kan dat deze later nog moet worden aangevuld. Uit deze nota blijkt of u een bedrag moet betalen, of dat u een bedrag ontvangt.

Hypotheek

Indien er nog een bedrag moet worden voldaan (door verkoper of koper), moet dit voor de overdracht zijn bijgeschreven op onze derdengeldenrekening. Het geld moet dus voor de overdracht daadwerkelijk bij ons binnen zijn. In veel gevallen zal de koper (een deel van) de koopsom lenen bij de bank en hiervoor een hypotheek vestigen. Als dit het geval is, ontvangen wij het bedrag van de geldlening direct van de bank.

De dag van de overdracht

Op de dag van de overdracht controleren wij nogmaals of de verkoper nog eigenaar is van de woning, of geen van de kopers of verkopers failliet is of onder curatele staat (bij het insolventie- en bij het curateleregister) en welke hypotheken op het pand rusten.

Geldig legitimatiebewijs

Meenemen naar uw afspraak
De notaris is wettelijk verplicht om uw identiteit vast te stellen. Dat doet de notaris aan de hand van een wettelijk en geldig identiteitsbewijs. U dient daarom altijd een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. De notaris mag uw legitimatiebewijs kopiëren en bewaren. De notaris controleert de gegevens en de status van uw legitimatiebewijs in de online databank VIS. Tevens dient de notaris uw legitimatiebewijs op echtheid te contoleren. Als geldig ID bewijs gelden een paspoort, identiteitskaart en verblijfsdocument.

Korte uitleg

Tijdens de afspraak met de notaris (dit heet het passeren van de akte) geeft de notaris eerst een korte uitleg over de inhoud van de akte. De notaris leest ook de aanhef van de akte voor, dat is het gedeelte waar de gegevens van kopers en verkopers in staan. Ten slotte leest de notaris het slot van de akte voor. Na de uitleg en het voorlezen is er nog gelegenheid om een vraag te stellen.

Ondertekenen akte

Als er geen vragen zijn, zal de akte worden getekend. Daarna is het moment gekomen waarbij de verkopers de sleutels aan de kopers overhandigen. Omdat daarna meestal nog de hypotheekakte van kopers getekend wordt, wordt dan afscheid genomen van verkopers en van de makelaars.

Na de overdracht

De notaris bewaart de getekende akte in zijn kluis. Aan de kopers wordt een afschrift van de akte meegegeven. Tevens wordt digitaal een afschrift van de leveringsakte toegezonden aan de Kadaster. Het inschrijven van de leveringsakte bij het Kadaster duurt doorgaans 2 werkdagen. Zodra de akte is ingeschreven bij het Kadaster, zijn de kopers eigenaar geworden.

Laatste check

Na de 2 werkdagen controleert de notaris nog een laatste maal of er geen partijen failliet zijn, onder curatele staan, of dat de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is,

of de leveringsakte goed is ingeschreven bij het Kadaster en of er geen beslagen op de woning zijn gelegd. Als dit allemaal in orde is, maakt de notaris het geld over, zoals beschreven op de nota van afrekening.
Partijen van het genoemde pand ontvangen na ongeveer 6 weken na passeerdatum een bevestiging van het kadaster zelf, per post of via mijn Overheid.nl. U ontvangt deze kennisgeving, omdat de gegevens zijn gewijzigd in de Basisregistratie Kadaster en u rechthebbende (eigenaar/gebruiker) bent.

Vraag direct een adviesgesprek aan

Stel uw vraag aan JUST Notarissen

Aanhef *

Direct contact

Met onze notarieel juristen en notarissen zijn we het goedkoopste notariskantoor van Nederland. Waar mogen wij u mee helpen?

079 - 323 97 61Offerte aanvragen

Het goedkoopste notariskantoor van Nederland
079 - 323 97 61 Contact