079 - 323 97 61 Offerte aanvragen Mijn JUST

Werkwijze familie- en erfrecht

Samenleven en nalaten

Een bespreking duurt in beginsel 30 minuten, met een uitloop van ongeveer 10-15 minuten (dit hangt af van het aantal aktes). Aan het einde van een bespreking wordt u gevraagd of u één of meerdere concepten wenst op te laten stellen. Indien u akkoord gaat met het opstellen van één of meerdere concepten kunt u niet meer kosteloos afzien van het eventuele niet ondertekenen van de akte(s).

Een bespreking kan worden ingekort of verzet indien u meer dan 10 minuten te laat aanwezig bent. Dit is afhankelijk van de agenda van de (kandidaat-)notaris met wie u een bespreking heeft. Ingeval u denkt te laat te arriveren voor een bespreking, neemt u dan alstublieft telefonisch contact op.

Aanwezigen

Een bespreking vindt uitsluitend plaats met diegene die de akte zal ondertekenen. Beide partners dienen aanwezig te zijn bij een bespreking voor een samenlevingscontracthuwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Tolk

De bespreking en ondertekening van een akte vinden uitsluitend plaats in het Nederlands. Indien één of meerdere personen geen Nederlands verstaan/spreken/begrijpen, dient er een beëdigd tolk aanwezig te zijn tijdens de bespreking en ondertekening. U kunt zelf een beëdigd tolk regelen of ons kantoor kan er één voor u regelen.

Kosten tolk

Uiteraard komen de kosten van een tolk voor uw rekening (deze kosten behoren niet tot het standaardtarief). Tevens brengt ons kantoor 100 euro bij u in rekening voor de extra werkzaamheden. Indien er geen tolk aanwezig is tijdens de bespreking en/of ondertekening kan de bespreking en/of ondertekening niet doorgaan.

Geldig legitimatiebewijs

Meenemen naar uw afspraak
De notaris is wettelijk verplicht om uw identiteit vast te stellen. Dat doet de notaris aan de hand van een wettelijk en geldig identiteitsbewijs. U dient daarom altijd een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. De notaris mag uw legitimatiebewijs kopiëren en bewaren. De notaris controleert de gegevens en de status van uw legitimatiebewijs in de online databank VIS. Tevens dient de notaris uw legitimatiebewijs op echtheid te contoleren. Als geldig ID bewijs gelden een paspoort, identiteitskaart en verblijfsdocument. Indien u komt voor de wijziging van een reeds bestaande akte (zoals een wijziging van uw huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden en/of uw testament), dient u deze akte mee te nemen naar uw bespreking.

Verklaring van erfrecht

Indien u komt voor het opstellen van een verklaring van erfrecht, dan dient u in ieder geval de volgende documenten mee te nemen: akte van overlijden, het testament van de overledene (indien aanwezig), de gegevens van de erfgenamen, te weten: voorletters, achternamen en geboortedata (indien een erfgenaam in het buitenland woont, ook diens postadres en eventueel diens e-mailadres).

Samenlevingsovereenkomst

Indien u reeds (een) kind(eren) heeft en/of u bent zwanger is een samenlevingsovereenkomst alleen niet voldoende om de langstlevende partner te beschermen tegen aanspraken van een/de kind(eren). Het is hiervoor van belang dat u naast een samenlevingsovereenkomst tevens testamenten opstelt.

Vraag direct een adviesgesprek aan

Stel uw vraag aan JUST Notarissen

Aanhef *

Direct contact

Met onze notarieel juristen en notarissen zijn we het goedkoopste notariskantoor van Nederland. Waar mogen wij u mee helpen?

079 - 323 97 61Offerte aanvragen

Het goedkoopste notariskantoor van Nederland
079 - 323 97 61 Contact